اخبار و اطلاعیه ها
      به وب سایت دانشکده علوم انسانی خوش آمدید
 
جهت آگاهی از برنامه ثبت نام به تقویم دانشکده مراجعه کنید.