اخبار و اطلاعیه ها
      به وب سایت دانشکده علوم انسانی خوش آمدید
 

 

 

 

 جهت اطلاع از جدول زمان بندی جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی به قسمت اطلاعیه های آموزشی مراجعه نمایید .

کلیه داوطلبین مقطع دکتری تخصصی که به مصاحبه دعوت شده اند جهت آگاهی از

تاریخ مصاحبه به قسمت اطلاعیه های آموزش در سایت دانشکده مراجعه نمایند .


 

اولین همایش ملی حقوق شهروندی و فقه مدنی

کلیه دانشجویان دانشکده جهت اطلاع از صورتجلسات پژوهشی به امور پژوهش دانشکده مراجعه نمایند .