۱۳:۴۶ - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
امور آموزشی امورپژوهشی تماس با ما
چارت دروس تقویم دانشکده صورتجلسات پژوهش ریاست دانشکده
آیین نامه اموزشی امور مشمولین   کارکنان آموزش
مدیران گروه امور فارغ التحصیلی   کارکنان پژوهش
منابع آزمون جامع      

 

 

 

دانشجویان محترم: جهت اطلاع از زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ به قسمت تقویم دانشکده مراجعه نمایید.

 

 
 


کلیه دانشجویان دانشکده جهت اطلاع از صورتجلسات پژوهشی به امور پژوهش دانشکد ه مراجعه نمایند.

قابل توجه کلیه دانشجویان ترم آخر:

لطفاً در اسرع وقت با مراجعه به کارشناس آموزش مربوطه،

نسبت به تکمیل پرونده فارغ التحصیلی و رفع نقص پرونده

آموزشی اقدام نمایید.