اخبار و اطلاعیه ها
      به وب سایت دانشکده علوم انسانی خوش آمدید
 
 

 

 


قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی کلیه رشته های دانشکده  

جهت اطلاع از منابع ازمون جامع رشته خود به قسمت اطلاعیه های

آموزش
 و اطلاع از نمره زبان جهت شرکت در ازمون جامع به قسمت آیین نامه

اموزشی مقطع دکتری
مراجعه نماییدکلیه دانشجویان دانشکده جهت اطلاع از صورتجلسات پژوهشی به امور پژوهش دانشکده مراجعه نمایند .

 کلیه پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی رشته های

ادبیات غنایی و مدیریت صنعتی از تاریخ 94/11/3 لغایت 94/11/21

جهت ثبت نام به دانشکده علوم انسانی ( سایت فلسطین ) مراجعه نمایید .