منابع آزمون جامع

 

منابع ازمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷

-تاریخ برگزاری ازمون کتبی (کلیه رشته ها):

چهار شنبه ۱۲/‏۱۰/‏‬۹۷ ساعت ۸صبح مکان دانشگاه ازاداسلامی واحد اراک

تاریخ برگزاری ازمون شفاهی: (کلیه رشته ها)

پنجشنبه ۱۳/‏۱۰/‏۹۷‬ ساعت ۹صبح مکان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

 

منابع ازمون جامع رشته روانشناسی عمومی

منابع آزمون جامع رشته مدیریت دولتی-منابع انسانی

منابع آزمون جامع رشته مدیریت صنعتی

منابع آزمون جامع رشته زبان وادبیات فارسی

منابع ازمون جامع رشته زبان وادبیات فارسی-ادبیات غنایی