حضور مدیرگروه

برنامه حضور مدیران گروه نیمسال تابستان ۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی رشته مقطع روز و ساعات حضور
دکتر امینی سابق مدیریت کلیه گرایشها

کارشناسی، کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

 

چهارشنبه

وپنجشنبه

8-15

دکترطالبی حسابداری

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

سه شنبه

8-15

دکتر امیرحسین

محمد داوودی

علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

 

چهارشنبه

8-15

دکتر نامور

روانشناسی تربیتی

روانشناسی عمومی و بالینی

سنجش و اندازه گیری

 

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

 

چهارشنبه

8-15

 

دکتر فلاحی

 

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

 

یکشنبه

8-15

 

 

دکتر قیوم زاده

حقوق خصوصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق کیفری

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

سه شنبه 

8-15

 

 

حجت الاسلام مسعودزاده

 

معارف اسلامی