زمان انتخاب واحد

 

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم99-98 دانشکده علوم انسانی وکشاورزی

برنامه زمانبندی  انتخاب واحد نیمسال دوم99-98 دانشکده علوم انسانی وکشاورزی

تاریخ

 

دانشکده

مقطع

98/11/5   تا  98/11/6

دانشکده علوم انسانی

 

 کارشناسی ارشد و کاردانی علوم انسانی

98/11/7  تا  98/11/8

دانشکده علوم انسانی

 

کارشناسی حسابداری ،کارشناسی مدیریت ،کارشناسی روانشناسی ،کارشناسی تربیت بدنی وکارشناسی علوم تربیتی

 

98/11/9  تا 98/11/10

 

دانشکده علوم انسانی

 

کارشناسی حقوق و دکتری تخصصی  

دانشکده کشاورزی

 

کلیه مقاطع  رشته های کشاورزی

 


 

تاریخ شروع ترم 98/11/12
تاریخ پایان ترم 99/3/22
شروع امتحانات 99/3/24
پایان امتحانات 99/4/5

قبل از شروع زمان انتخاب واحد نکات ذیل را مد نظر قرار دهید:

۱- واریز شهریه طبق اطلاعیه های امور مالی دانشگاه

۲- مراجعه به سامانه دانشگاه جهت اطمینان از باز بودن فایل خود

۳- انتخاب واحد بر اساس چارت دروس رشته مربوطه

(رعایت پیش نیاز بعهده دانشجو می باشد)

۴- بعد از پایان انتخاب واحد پرینت دروس انتخابی را کنترل نمائید

۵- انتخاب واحد فقط به صورت اینترتی از ساعت ۸ صبح الی ۲۴ بر اسال زمانبندی اعلام شده صورت خواهد گرفت.

۶- دانشجویان ترم آخر دوره کاردانی و کارشناسی که با ۱۰ واحد فارغ التحصیل می شوند اخذ ۱۰ واحد درسی در تابستان بلا مانع است.

ثبت نام و اخذ واحد در دوره دکتری تخصصی ممنوع می باشد.