امور فراغت از تحصیل

 

دانشجویات محترم مدارک ذیل را در ترم آخر تحصیل قبل از انتخاب واحد آماده وتحویل آموزش رشته نمائید

  • ۳ قطعه عکس ۴×۳
  • ۲ قطعه تمبرمالیاتی ۱۰۰۰ تومانی (دریافت از بانک ملی)
  • تصویر تمام صفحات شناسنامه
  • فیش واریزی به مبلغ 5۰,۰۰۰ تومان مقطع کارشناسی وکاردانی وکارشناسی ارشد -مبلغ 150,۰۰۰ تومان مقطع دکترا به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی
  • تائیدیه تحصیلی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم (برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته وکاردانی نا پیوسته)
  • تائیدیه تحصیلی دیپلم نظام جدید (برای دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته)
  • تائیدیه تحصیلی وریز نمرا ت تائید شده دوره کاردانی (برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته)
  • تائیدیه تحصیلی وریز نمرا ت تائید شده دوره کارشناسی (برای دانشجویان کارشناسی ارشد)
  • ارائه اصل مدرک پایه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد جهت فارغ التحصیلی الزامیست (دانشجویان می توانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل اصل مدرک را دریافت نمایند)
  • دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم می باشند باید اصل مدرک پایه خود را نیز تحویل آموزش نمایند

اداره آموزش دانشکده علوم انسانی