حذف اضافه

 

‌تاریخ حذف واضافه نیمسال اول 99-98

تاریخ رشته مقطع

 

98/7/7 تا‬ 98/7/9

کلیه رشته های کاردانی وکارشناسی

 

98/7/10 و98/7/11

کلیه رشته های ارشدو دکتری