ایین نامه مقطع دکترا

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی

جهت شرکت در آزمون جامع بعد از اتمام دروس نظری ارایه مدرک

معتبر زبان الزامی می باشد.


طبق بخشنامه سازمان مرکزی کلیه دانشجویانی که نمره زیر ۳۳

درصد در ازمون دکترا کسب

نموده اند باید درس جبرانی بگذرانند.


معدل کل شرکت در امتحان جامع ۱۶
و نمره قبولی امتحان مذکور بای ورودیهای ۹۴ و ماقبل ۱۵ از ۲۰ و ورودیهای ۹۵ به بعد ۱۶ از ۲۰ می باشد.

 


همچنین برابر ماده ۱۴ آیین نامه آموزشی دانشجویان فقط ۲ بار حق شرکت در این آزمون را دارند.

برای دانشجویانی که نتوانستند نمره قبولی زبان را کسب نمایند برای ترمهایی که در انتظار کسب نمره قبولی هستند مرخصی تحصیلی با ۲۵% شهریه ثابت لحاظ می گردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر آیین نامه آموزشی مقطع دکترا را دانلود و مطالعه نمایید